Halina Woyke             Artykuły Pszczelarskie

1. Woyke, J., Woyke, H. 1968: Metoda wychowu trutni
diploidalnych, matek pszczelich i robotnic z jaj poza ulem.
Pszczelarstwo (11): 2-4

2. Woyke, J., Woyke, H. 1968: Żywotność larw trutni diploidalnych.
Pszczelarstwo (12): 2-4

3. Woyke, J., Woyke, H. 1969: Rodzaj komórek a zjadanie larw trutni diploidalnych.
Pszczelarstwo (2): 3, 12

4. Woyke, J., Woyke, H, 1969: Cechy genetyczne pszczół
zwyczajnych i mutantów w niedoskonałych stadiach rozwoju.
Pszczelarstwo (4): 2-4

5. Woyke, J., Woyke, H. 1969: Genetyczny dowód na
powstawanie larw trutowych z jaj zapłodnionych.
Pszczelarstwo (7/8): 6-7

6. Woyke, J., Woyke, H. 1969: Przyczyny powtórnych lotów godowych matek pszczelich.
Pszczelarstwo (10): 2-3

7. Woyke, J., Woyke, H. 1970: Od czego zależy liczba plemników
w zbiorniczku nasiennym matek unasienionych naturalnie?
Pszczelarstwo (1): 3-6

8. Woyke, J., Woyke, H. 1971: Metoda wychowu trutni diploidalnych w ulu.
Pszczelarstwo, 3: 3-4, 9

9. Woyke, J., Woyke, H. 1971: Doskonalenie metody wychowu
diploidalnych trutni w ulu.
Pszczelarstwo (5): 2-3

10. Woyke, J., Woyke, H. 197l: Czy mleczko mateczne chroni
larwy trutni diploidalnych przed zjadaniem ˙przez pszczoły?
Pszczelarstwo (7): 3-4

11. Woyke, H., 1975: Seminarium na temat zapylania warzyw.
Pszczelarstwo (6): 7

12. Woyke, H. 1976: Wpływ ustawiania pni pszczelich na plon nasion cebuli.
Ogrodnictwo (6): 149-150

13. Woyke, H. 1976: Międzynarodowe sympozjum na temat badań
nad roślinami miododajnymi i zapylaniem.
Pszczelarstwo, 12: 10-11

14. Woyke, H., 1977: Zapylanie a plon owoców i nasion warzyw owadopylnych.
Ogrodnictwo, 2: 38-39

15. Woyke, H., 1977: Zapylanie - ważny zabieg pielęgnacyjny
przy produkcji owoców i nasion warzyw owadopylnych.
Hasło Ogrodn., 10: 14-16

16. Woyke, H., 1978: Centrum do zapylania owadopylnych roślin uprawnych.
Pszczelarstwo, 2: 18

17. Woyke, H., 1979: Organizowane zapylanie owadopylnych roślin uprawnych.
Hod. Rośl. i Nasien., 2: 36-40

18. Woyke, H., 1979: IV Międzynarodowe sympozjum na temat zapylania.
Hod. Rośl. i Nasien., 3: 45-46

19. Woyke, H., 1979: Prawidłowa technologia kierowanego zapylania roślin uprawnych.
Pszczelarstwo, 9: 10-12

20. Woyke, H., 1980: Zapylanie roślin warzywnych.
Informator Ogrodniczy Hasła Ogrodn.: 98-106

21. Woyke, H., Woyke, J. 1980: XXVII Kongres Pszczelarski.
Pszczelarstwo, 1: 14-17

22. Woyke, H., 1980: Zapylanie - konieczny zabieg pielęgnacyjny przy produkcji ogórka.
Owoce, Warzywa, Kwiaty, 11: 6-8

23. Woyke, J., Woyke, H., 1980: Thasos - wyspa miodem pachnąca.
Pszczelarstwo, 7: 16-19

24. Woyke, H., Bronikowska, K. 1981: Zapylanie zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie ogórków.
Hasło Ogrodn., 6: 10-11

25. Woyke, J., Woyke, H., 1981: Pszczelarstwo w Indonezji.
Pszczelarstwo, 4: 17-20

26. Woyke, H., 1982: XXVIII Międzynarodowy ˙Kongres Pszczelarski,
Acapulco, Meksyk, październik, 1981.
Pszczelarstwo, 4: 17-19

27. Woyke, H., 1983: Czy na podstawie zdolności kiełkowania można przewidywać wschody?
Ogrodnictwo, 4: 22-23

28. Woyke, H., 1983: Z referatów XXVIII Kongresu pszczelarskiego w Acapulco w 1981 roku.
Pszczelarstwo, 3: 16

29. Woyke, H., 1983: Czy umiemy wykorzystać pracę pszczół dla
zwiększenia plonów ˙nasion roślin warzywnych?
Ogrodnictwo, 11: 17-18

30. Woyke, H., 1984: Zapylanie - konieczny zabieg
pielęgnacyjny przy produkcji ogórka konserwowego.
Nowości warzywnicze, 15: 23-32

31. Woyke, H., 1985: I bób wymaga zapylenia.
Hasło Ogrodn., 5: 15-16

32. Woyke, H., 1986: Dbałość o zapylanie - warunkiem
koniecznym wysokich plonów nasion roślin warzywnych.
Nowości warzywnicze, l6: 13-34

33. Woyke, H., 1987: Warzywnictwo w Afganistanie.
Informator Ogrodn. Tow. Ogr. Krak.: 152-154

34. Woyke, H., 1987: Światowy Kongres Pszczelarski
odbędzie się w sierpniu 1987 w Warszawie.
Ogrodnictwo, 3: 27-29

35.Woyke, H., 1987: Czym zajmuje się Apimondia?
Hasło Ogrodn., 8: 4-5

36. Woyke, J., Woyke, H., 1987: Sposób pracy przy agresywnej pszczole afrykańskiej.
Pszczelarstwo, 5: 22

37. Woyke, H., 1988: Prace Komisji Flora miododajna i zapylanie
w czasie obrad XXXI Kongresu Pszczelarskiego Apimondia w Warszawie.
Pszczelarstwo, 5: 2-4

38. Woyke, H., 1988: Międzynarodowa Komisja Współzależności między rośliną a pszczołą.
Pszczelarstwo, 6: 3-4

39. Woyke, H., 1989: Pszczelnictwo a intensyfikacja ogrodnictwa.
Ogrodnictwo, 8: 32-33

40. Woyke, H., Woyke, J. 1989: Apistan - lek trzeciej generacji w walce z warrozą.
Pszczelarstwo, 1/2/3: 9-11

41. Woyke, H., 1989: Audiowizualne metody przekazu w walce z warrozą.
Pszczelarstwo, 10: 11-12

42. Woyke, H., 1989: Ratujmy przed warrozą pszczoły zapylające uprawy ogrodnicze.
Ogrodnictwo, 9: 15-16

43. Woyke, H., 1989: Ochrona pszczół a ochrona warzyw przed szkodnikami.
Hasło Ogrodn., 7: 15-16

44. Woyke, H., 1990: VI Międzynarodowe sympozjum na temat zapylania.
Pszczelarstwo, 11/12: 7

45. Woyke, H., Woyke, J., 1991: Pszczelarstwo w Algierii.
Pszczelarstwo, 1:20-21

46. Woyke, H., 1993: Nowa pozycja książkowa. Recenzja książki
prof. dr hab. J. Banaszaka pt.: "Ekologia pszczół."
Pszczelarstwo, 8: 7-8

47. Woyke, H., Woyke, J., 1993: Sympozjum pszczelarskie w Jenie.
Pszczelarstwo, 11: 18-19

48. Woyke, H., 1994: XXXIII Międzynarodowy Kongres
Pszczelarski Apimondii. Komisja Roślin Miododajnych i Zapylania.
Pszczelarstwo, 9: 11

49. Woyke, H., 1994: Wspomnienie o dr Annie Maurizio.
Pszczelarstwo, 10: 7-8

50. Woyke, H., Woyke, J., 1996: Międzynarodowa Konferencja:
„Pszczoły tropikalne a środowisko" Pedu Lake, Kedah, Malezja, 11-15.03.1995,
Pszczelarstwo, 1: 20

51. Woyke H., Woyke, J., 1997: Rodzime gatunki pszczół na Borneo,
Pszczelarz Polski, 1: 10-11

52. Woyke J., Woyke, H., 1997: Hitam Manis - Ciemna Słodycz,
Pszczelarstwo, 6: 4-5

53. Woyke, H., Woyke, J., 1998: Upowszechnianie pszczelarstwa
w górskich rejonach himalajskiego Hindukuszu.
Pszczelarstwo, 10:23-24

54. Woyke, H., 1998: Rola zapylania w pszczelarstwie i w rolnictwie.
Pszczelarz Polski, 6: 24-25

55. Woyke, H., 1998: Potrzeba zapylania przy produkcji nasion sałaty.
Hodowla roślin i nasiennictwo, 4: 14-15

56. Woyke, H., 1999: Recenzja książki "Szkodniki i choroby pszczół",
Pszczelarstwo, 2: 6

57. Woyke, J., Woyke, H., 1999: Zmiany wielkości ˙jaj pszczelich w okresie inkubacji.
 Pszczelarstwo, 9: 5

58. Woyke, J. Woyke, H., 2000: Porównanie ilości pokarmu
dostarczanego larwom w rodzinach z matką i w bezmatkach.
Pszczelarstwo, 3: 5-6

59. Woyke, J., Woyke, H., 2000: Czy Polsce zagraża inwazja roztocza Tropilealaps clareae?
Pszczelarstwo, 5: 5-6

60. Woyke, H., Woyke, J., 2000: Pszczoły w ogrodzie,
Kwietnik, 6: 26-29

61. Woyke, J. i Woyke, H., 2000: Malta - wyspa miodu,
Pszczelarstwo, 2: 14-15

62. Woyke, H., 2001: Recenzja albumu"Ule i pasieki w Polsce",
Pszczelarstwo, 9: 12

63 Woyke, J., Wilde, J., Woyke, H. Wilde, M., 2001:
Rozróżnianie i współżycie pszczół miodnych i olbrzymich w jednym gnieździe.
Pszczelarstwo, 11: 4-6

64. H. W. W. (Halina Walentyna Woyke) 2002
6 lutego 2002 r. odbyła się w Teheranie uroczystość wręczenia
profesorowi Jerzemu Woyke nagrody im. Chwarizmiego.
Pszczelarstwo 53 (10): 2.  PDF 185 KB

65 Woyke, H., Woyke, J. 2003: II Europejska Naukowa
Konferencja Pszczelnicza i I Międzynarodowe Sympozjum Pszczelarskie.
Pszczelarstwo, 54(1): 4-5

66. Woyke, H., 2003: Recenzja gry: "Miś, pszczoły i miód",
Pszczelarz Polski, 5: 23

67. Woyke, H., 2003: recenzja książki Z. Lipińskiego pt.: „Istota
oraz mechanizm porzucania gniazd przez roje pszczół miodnych"
Pszczelarz polski, 5: 31

68. Woyke, H., Woyke, J., 2003: XXXVIII Kongres Apimondii w Lublanie
Pszczelarstwo, 11: 4-6

69. Woyke, H., 2003: Poznawanie świata pod znakiem pszczoły.
Pasieka, 4: 44-47

70. Woyke, H., Woyke, J., 2004: Ciekawostki z podróży pszczelarskich.
Pasieka 1(5): 40-45

71. Woyke, H., 2004: Pszczelarz - pierwszym zdobywcą Mount Everestu.
Pszczelarz polski, 98(4): 24

72. Woyke, J., Woyke, H., 2004: Przedmowa do reprintu Kłody

73 Woyke, H., Woyke, J., 2004: Ciekawostki z podróży pszczelarskich - ciąg dalszy
Pasieka, 4(8): 40-44

74. Woyke, H., 2006: Co pszczelarz powinien wiedzieć o zapylaniu?
Pasieka, 1(15): 14-17

75. Woyke, H., 2006: Syntetyczne estry cukrowe w walce ze szkodnikami.
Pszczelarstwo, 5: 8-9

76. Woyke, H., 2006: XLIII Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska. 100-lecie śmierci ks. Jana Dzierżona.
 Pasieka, 3 (17): 4-6

77. Woyke, H., 2006: Azja – rodzima kraina wielu gatunków pszczół.
Pasieka 5 (19): 24-26

78. Woyke, H., Woyke, J., 2006. Z aparatem fotograficznym śladami ks. Jana Dzierżona
po Ziemi Kluczborskiej. Pasieka 6(20): 50-53

79. Woyke, H., 2007: Pracowita emerytura.
Pasieka 4(24): 38-43   (internet)  

80. Woyke, H., Woyke, J. 2007: Pszczoły w krainie białych nocy.
Pasieka 4(24): 48-51  (internet)  

81. Woyke, H., 2007: Trudne, ale barwne życie żony pszczelarza naukowca.
Pasieka (6): 46-48  (internet)  

82 Woyke, H., 2008: Ewa Crane.
Pszczelarstwo, 2: 4-5.

83 Woyke, H., Woyke, J. 2008: Moja przygoda z FAO.
Pasieka (2/28): 42-44  internet  

84. Woyke , H., Woyke, J. 2008: Inaczej o pszczołach.
Pasieka (5): 49-50

85. Woyke H. 2009: W hołdzie i pamięci dr Ewie Crane.
Pasieka, 3(35): 48

86. Woyke, H., 2009: Steve Taber pisze o Polsce.
Pasieka, 4(36): 54-67

87. Woyke, H., 2009: Konspiracyjna „Pasieka”.
Pasieka, 5(37): 52-53  PDF  

89. Woyke, H., Woyke, J., 2009: Polskie korzenie pszczelnictwa w Izraelu.
Pasieka (6): 46 - 47  PDF

90. Woyke, H. 2010 Mija 60 lat pracy naukowej profesora Jerzego Woyke.
Pasieka (1): 4.   PDF

91. 2010. Woyke Halina
Profesor Woyke pisze...(Część I), Oryginalne prace naukowe.
Pszczelarstwo (3): 2 - 5. PDF

92. 2010. Woyke Halina
Profesor Woyke pisze.. (Część II), Artykuły poppularno-naukowe.
Pszczelarstwo (4): 2 - 3. PDF

93. Woyke, H. 2010. Profesor Woyke pisze. (Część III), Recenzje i ekspertyzy.
Pszczelarstwo (5): 2 - 3.   PDF  

94. Woyke, H. 2010. Profesor Woyke pisze.. (Część IV),
Przez kogo i gdzie czytane są prace Profesora Woyke?
Pszczelarstwo (6): 2 - 3.  PDF  

95. Woyke, H. 2010. Nie tylko Apis mellifera.
Pasieka (4): 42 -43.   PDF  

96. Woyke, H. 2010. Profesor Woyke mówi.
Pszczelarstwo (12): 4-5  PDF 590 KB  

97. Woyke, H. 2011. Muzeum Profesora Woyke: trofea, pamiątki, prezenty.
Pasieka (11): 42-45.   PDF 1.2 MB

Wilde J. 2010. Brylant Pszczelnictwa, Naukowiec Wielkiego Formatu,
Pani Halina Woyke Nie Żyje.
Przegląd Pszczelarski  3-4 (20-21 ): 83-85.        PDF 284 KB  

Wilde J. 2011. Odeszła od nas Profesor Halina Woyke - Przyjaciel i Naukowiec o wielkiej klasie.
Pszczelarstwo (1): 2 -3.  PDF  500 KB    

Wilde J. 2011. Przyjaciel pszczelarzy, naukowiec wielkiego formatu
Pani Profesor Halina Woyke nie żyje.
Pasieka (2): 4-5.   PDF